مرکز تخصصی فروش و مرجع واردات و عرضه ماده شیمیایی استرپتوزوتوسین

Streptozocin-N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamine, Streptozotocin
استرپتوزوتوسین ( استرپتوزوسین) (STZ)

در حجم های 50 ، 100 ، 500 میلیگرمی ونیز 1 و 5 گرمی

محصول شرکت سیگما آلدریچ فلوکا

شما می توانید جهت اطلاع از موجودی و قیمت کالاها به سایت های تخصصی این مجموعه مراجعه و یا با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 28 مرداد 1392 بازدید: 1483
پرینت

فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .فروش STZ .

 
نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 18 مرداد 1392 بازدید: 1256
پرینت

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

شیمی دانش آزما مرجع تخصصی واردات و عرضه انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، محیط کشت های میکروبیولوژی و سلولی ، آنزیم ها ، اسید های چرب ، نانو ذرات و نانو پودرها ، اکسین های رشد و کنترل گیاهان کشاورزی و تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی افتخار دارد سایت ویترین و ارجاع دهنده به سایتهای تخصصی را دراین مجال معرفی نماید لطفا جهت استفاده از سایت های تخصصی ابتدا از میان شاخه های تخصصی مذکور در ذیل خانواده کلی محصول مورد جستجوی خود را انتخاب کرده و پس از کلیک بر روی آن مطلب وارد سایت تخصصی مربوطه آن شده و از موجودی کالا و نیز قیمت آن مطلع شوید.

 

سایت های شرکت های تولید کننده ( سایت های خارجی ) :

 
نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 30 -3443 بازدید: 1420
پرینت

فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .فروش استرپتوزوتوسین .

 

 

 

 

 
نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 18 مرداد 1392 بازدید: 2555
پرینت


استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .استرپتوزوتوسین .

 

برای حمایت از ما امتیاز دهید